Author

khang@mmtgroup.vn

4 thoughts on “Thi bằng lái sân CĐCSND 2

  1. Mới thi sáng nay ở trường cảnh sát. Ly thuyet 30/30 sa hình 95 đường trường 98. Cảm ơn tất cả thầy cô của trường

  2. Dốc cầu… Dẫm vạch vàng là dừng lại đúng k… Quá vạch là rớt… Chưa tới vạch trừ 5 điểm đúng k…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *